affirmative answer

olumlu cevap vermek Fiil
yanıt olumlu ysa
cevap olumlu olduğu takdirde