after acquired

(US) ipoteği verenin ipoteği veriş tarihinden sonra üzerine ipotek konulabilir başka bir gayrimenkul iktisap ettiğinde
bunun ek teminat olarak kabul edileceği maddesi İsim
belirli bir tarih ve olaydan sonra iktisap olunan
iflas kararından sonra iktisap edilen mal