after discovered evidence

  1. kararın verilmesinden sonra meydana çıkarılan kanıt