alienate funds from their proper destination

  1. Fiil parayı gereken yerden başka yerlere harcamak
  2. Fiil fonu esas amacından başka yere saptırmak