allow the lessee quiet enjoyment

  1. Fiil kiracının tedirgin edilmeksizin hakkını tasarruf etmesine izin vermek