1. cephane.
    ammunition dump: cephanelik.
  2. mühimmat, savaş gereci.
  3. iddiayı ispata yarayacak delil, belge, vesika, bilgi, tavsiye vb.
    Give me some ammunition for the
    debate: Tartışmada kullanabilmem için bana delil/belge ver.
  4. genellikle askerî malzeme.
  5. cephane sağlamak/temin etmek.
uçaksavar mermisi İsim, Askerlik
bütün mühimmatını kullanmış olmak Fiil
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı (NACE kodu: 25.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı (NACE kodu: 25.40) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bütün cephanesini tüketmek Fiil
cansız mühimmat İsim, Askerlik
standart cephane
Silah Sistemleri ve Mühimmat Şubesi İsim, Kurum İsimleri
mühimmat stoku
izli cephane: giderken havada iz bırakan cephane.
tracer bullet: izli mermi.
cephanelik
(zırhlı gemi) silah donanımı
mühimmat ambarı
hava cephane deposu İsim
Mühimmat Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Silah Mühimmat Roket ve Füze Sistemleri Şubesi İsim, Kurum İsimleri