amount brought to debit

  1. İsim, Muhasebe gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ