amount of capital

kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar