amount owing

birine kendisine olan borç miktarı ile ilgili not göndermek Fiil