angry young men

  1. (a) kızgın gençler: 1950 sonlarından beri İngilterede törelere ve topluma karşı şiddetli hoşnutsuzluk
    göstererek isyan eden genç yazarlar grubu, (b) âsi/isyankâr kimse.