animal feeds

Hazır hayvan yemleri imalatı (NACE kodu: 10.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti (NACE kodu: 46.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler