answer for a debt

  1. Fiil bir borca kefalet etmek
  2. Fiil borç için teminat vermek