application letter

  1. İsim başvuru dilekçesi
  2. İsim müracaat dilekçesi
  3. iştirak mektubu
  4. hisse satın alma taahhüt belgesi
mektupla başvurmak Fiil
müracaat mektubu
borsada bir şirkete ait ilk kez satışa arz edilen hisselerde satın alacağı miktarı bildiren genellikle
de basılmış form olarak verilen taahhüt mektubu
hisse alım taahhüt belgesi
başvuru mektubu
iştirak mektubu