application

 1. İsim, Yazılım uygulama
 2. İsim başvuru
 3. İsim müracaat
 4. İsim başvuru
 5. İsim uygulama, tatbik.
  the application of modern technology to daily life: modern tekniğin günlük hayata uygulanması.
 6. İsim uygulanabilme, tatbik kabiliyeti.
  That rule has no application to this particular case: O kural bu özel hale uygulanamaz.
 7. İsim (merhem vb.) sürme, tatbik etme, kullanma.
  for external application: haricen kullanılır/sürülür.

  The application of this medicine should be at night: Bu ilâç gece kullanılmalıdır.
 8. İsim merhem.
  You will be able to get this application from the doctor: Bu merhemi doktordan alabilirsiniz.
 9. İsim müracaat, başvurma.
  application for a job: bir iş için başvurma.
  to file an application for
  admission to a university: üniversiteye kabul edilmek için müracaat etmek (dilekçe vermek).
 10. İsim dikkatli çalışma, say-ü gayret.
  By application to his work he won promotion: İşinde dikkatli çalışması
  sayesinde terfi etti.
  He worked with great application to learn English in one year: Büyük gayret sarfaderek İngilizceyi bir yılda öğrendi.
bildiğini uygulamak Fiil
kişinin kendini derslerine vermesi
kendini görevine vermek Fiil
birini vekil tayin etmek Fiil
(US) birini mirasçısı olarak belirlemek Fiil
Patent Başvurusu İçin Yerine Getirilmesi Gereken İşlemlere Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
kıyas uygulaması
bir başvuru yu onaylamak Fiil
iltica başvurusu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
birinin başvurusunu desteklemek Fiil
inşaat dilekçesi
iş kurma başvurusu
bilgisayar uygulaması
kredi başvurusu
dilekçenin
bir başvuru tasarısı hazırlamak Fiil
gümrük vergilerinin geri verilmesi için başvuru
iş başvurusu İsim, İnsan Kaynakları
fazla başvuru
uygulama alanı İsim
başvuru dilekçesi vermek Fiil
son ihbar
son ihbar (borcunu zamanında ödemeyen borçluya , borcunun belli bir süre içinde ödenmemesi durumunda
mal gönderilmeyeceğini bildiren ihtarname
dış ülkelerdeki ilan
resmi başvuru
fon başvurusu İsim
hibe başvurusu İsim
elle yazılmış başvuru formu
el yazılı başvuru
ithal başvurusu
bireysel başvuru İsim, Hak ve Özgürlükler
sigorta başvurusu
ciddi talep
bir dava görülmekteyken bir mübadeleye ilişkin başvuru
iş başvurusu İsim, İnsan Kaynakları
müracaat mektubu
borsada bir şirkete ait ilk kez satışa arz edilen hisselerde satın alacağı miktarı bildiren genellikle
de basılmış form olarak verilen taahhüt mektubu
hisse alım taahhüt belgesi
lisans başvurusu
kredi talebi
borç isteme
posta ile yapılan uygulama
üyelik başvurusu
mesajlaşma uygulaması İsim, Yazılım
uygulama yöntemi
ipotek borç başvurusu
başvuru üzerine
(patent kanunu) esas başvuru
pasaport başvurusu
patent başvurusu
barış dönemi uygulaması
(patent hukuku) muallaktaki başvuru
sürekli olarak atanmış
pratik uygulama
ön başvuru İsim
önceki uygulama
önceki başvuru
uygulama alanı İsim
bir başvuruyu reddetmek Fiil
bir başvuruyu geri çevirmek Fiil
bir başvuruyu reddetmek Fiil
sınırlı uygulama
rota başvurusu
uygulama alanı İsim
başvuruda bulunmak Fiil
dilekçe sunmak Fiil
(Br) hisse senedi başvurusu
hisse senedi başvurusu
kesin uygulama
başvuru dilekçesi sunmak Fiil
ülkesel uygulama İsim, Uluslararası Hukuk
birörnek uygulama
vize başvurusu İsim
vize işlemleri İsim, Turizm
yerini bulmuş
yazılı başvuru
yanlış uygulama
kurul tayin etmek Fiil
bir toplantı günü kararlaştırmak Fiil
avukat tayin etmek Fiil
yediemin tayin etmek Fiil
yetkili acente
her türlü çareye başvurmak Fiil
vasiyet tenfiz memuru tayin etmek Fiil
uzman tayin etmek Fiil
eksper tayin etmek Fiil
uygulama analisti İsim, İstihdam
başvuru ve tahsis
uygulama alanı İsim
tatbiki sanat
veli tayin etmek Fiil
vasi tayin etmek Fiil
mektupla başvurmak Fiil
nizamnameye uygun olarak
ağırlık esası üzerinden alınan vergi
sermaye hisselerini ilk ödeme
aynı zamanda uygulamak Fiil
doğru uygulamak Fiil
birini amaca uygun olarak atamak Fiil
belli bir ürüne ya da faaliyete yüklenen maliyet
başvuru tarihi
belirlenen gün
bir kanunun yürürlüğe gireceği tarih
yetkili bayi
başvuru evrakı
uygulamalı iktisat
uygulama altyapısı sağlama Bilgi Teknolojileri
başvuru ücreti
başvuru harcı
başvuru dosyası İsim
para yardımı
iş müracaatı başvurusu
ödünç almak için başvurmak Fiil
ikraz müracaatı
gümrük tarifesi tespiti başvurusu
katılım başvurusu
erteleme başvurusu
tescil başvurusu
hesap açtırma başvurusu
temdit başvurusu
sığınma isteği
rızasını almak için başvurmak Fiil
kredi başvurusu
aklanma başvurusu
talimat almak için başvurmak Fiil
yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olan kimselerin devlete adli yardım için başvurmaları İsim
pasaport başvurusu
ödeme talebinde bulunma
tasfiye memuru için başvuru
reeskont başvurusu
para yardımı başvurusu
süre tanınması için başvuru
(Br) hisse satın almak için başvurmak Fiil
(Br) hisse için başvuru
iştirak taahhütnamesi doldurma
bir şey talep etmek Fiil
işe girerken doldurulan müracaat formu
iştirak taahhütnamesi
başvuru formu İsim, İnsan Kaynakları
başvuru formaliteleri İsim
yazıyla başvuruda bulunun
yazılı başvuru
iştirak mektubu
hisse satın alma taahhüt belgesi
başvuru dilekçesi İsim
müracaat dilekçesi İsim
borç isteme formu
başvuru evrakları İsim
uygulamalı matematik
üyelik başvurusu
bir şirketin yeni ihraç ettiği ya da satışa sunduğu hisselere talip olan bir kimsenin başvuruda bulunurken ödemesi gereken para
bir şirketin yeni çıkardığı ya da satışa sunduğu hisseleri satın almak iste
bir şirketin yeni çıkardığı ya da satışa sunduğu hisseleri satın almak isteyen kişinin başvuruda bulunurken ödemesi gereken para
bir kanunun uygulanması
bir sistemin uygulanması
fon uygulama
fonların mal ya da hizmet yaratmada kullanılması
fonların kullanımı
fonların mal veya hizmet yaratmada kullanılması
imalata götürü (tahmini) olarak yüklenen genel imalat maliyeti
uygulama paketi
başvuru evrakları İsim
zehirli gaz uygulamak Fiil
başvuru formalitesi
uygulama programı İsim, Yazılım
(Br) taahhüt edilen hissenin ödendiğine dair alındı
bütçe tasarısı
uygulama istemcisi Bilgi Teknolojileri
başvuru koşulu İsim
başvuru şartı İsim
suskripsiyon hakları İsim
uygulama sunucusu Bilgi Teknolojileri
başvurmak ulmalıdır
dilekçe fişi
uygulama programı İsim, Yazılım
uygulamalar yazılımı (bir iş uygulaması , oyun , kelime işlem , veri analizi gibi belirli görevleri yerine
getirmek için düzenlenmiş bir bilgisayar pr
uygulama yazılımı Bilgi Teknolojileri
uygulama sistemi
uygulama teknikleri İsim
zeyil başvurusu
ek başvurusu
kovuşturmanın durdurulması başvurusu
iş başvurusu formu
iş başvurusu formu
(Br) hisse taahhüdü için başvuruda bulunmak Fiil
pasaport başvuru formu
standart başvuru formu