area sample

  1. istatistikte
  2. çoğrafi bölgeye göre seçilmiş bir nüfus örneği
  3. alan örneği