argue someone down

  1. Fiil kanıtlar ileri sürerek birinin ağzını kapatmak