argue with someone about sth

  1. Fiil biriyle bir şey üzerine çekişmek
  2. Fiil biriyle bir şey üzerine tartışmak