arrange evidence against sb

birinin aleyhinde sahte delil düzmek Fiil