arrange with creditors

alacaklılarıyla anlaşmak Fiil