artık o kadarını bilebilmek

  1. know better than