artificial horizon

  1. (a) yapay ufuk: yıldızların yüksekliğini ölçmek için kullanılan yansıtıcı yatay düzlem (cıva yüzeyi gibi),
    (b)
    gyro horizon, flight indicator ile ayni anlama gelir. uçuş göstergesi, uçağın yatay düzlemle yaptığı açıyı gösteren jiroskoplu alet.