as a consequence of

  1. sonuç olarak, netice itibarıyla, bu sebeple, sebebiyle, -den ötürü, … yüzünden.
...'in doğal bir sonucu olarak Zarf