1. son derece, görülmemiş derecede, herzamankinden daha fazla.
    more beautiful than ever: her zamankinden
    daha güzel.
    faster than ever: son derece hızlı.
    Do it as quickly as ever you can: Her zamankinden daha çabuk yap.
Amasyanın bardağı, biri olmazsa bir daha. Sıfat