as i always say

  1. Zarf hep dediğim gibi
  2. Zarf hep söylediğim gibi
  3. Zarf her zaman dediğim gibi
  4. Zarf her zaman söylediğim gibi