1. Geçişli Fiil araştırmak, soruşturmak, aslını/doğrusunu öğrenmek/anlamak, tahkik etmek.
    to ascertain the facts:
    olayları aslını öğrenmek.
    I am going to ascertain the truth: Gerçeği (işin aslını) araştıracağım.
  2. Geçişli Fiil kesinleştirmek, tespit etmek.
darasını almak (hesaplamak Fiil
bakiyeyi karşılaştırmak Fiil
bir fiyat saptamak Fiil
fiyat tespit etmek Fiil
bir fiyat tespit etmek Fiil
hasar saptamak Fiil
olayı araştırmak Fiil
faizi hesaplayıp bulmak Fiil
faiz hesaplamak Fiil
birinden bir şey hakkında bilgi edinmek Fiil
maliyeti çıkarmak Fiil
giderleri incelemek Fiil
gerçeklerden emin olmak Fiil
vakıaları saptamak Fiil
kazancı tespit etmek Fiil
kazancı tespit etmek Fiil
kirayı tespit etmek Fiil
değerini hesaplayıp bulmak Fiil
bir şeyin doğru olup olmadığını araştırmak Fiil
zarar ziyan tespiti
gerçekleri İsim
gerçekleri araştırmak Fiil