ask to be left out of an agreement

  1. Fiil bir anlaşmaya dahil edilmemek için talepte bulunmak