1. İsim toplanma
 2. İsim kurul, heyet.
 3. İsim meclis, yasama meclisi.
 4. İsim toplantı, içtima, kongre, cemaat.
  right of assembly: toplanma hakkı.
  assembly-hall: toplantı
  salonu.
  assembly - room: toplantı odası.
 5. İsim, Askerlik2 (a) içtima borusu, (b) dizilme, toplanma.
 6. İsim kur-tak, montaj, kur(ul)ma, tak(ıl)ma, çat(ıl)ma.
  assembly-line: kur-tak düzeni.
  assembly-shop:
  kur-tak odası, montaj atölyesi.
halk meclisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yıllık genel kurul
Asya Parlamenter Asamblesi İsim, Kurum İsimleri
oto montajı
dingil takımı
otomobil donanımı
kilise meclisi
(Br) kilise meclisi
yurttaş meclisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) Senato sekreteri
(ECU) ortak meclis
kurucu meclis
kurucu meclis İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
milli kurucu meclis
kurucu meclis
tüketici meclisi
bir meclisi toplamak Fiil
sürekli iş bandı montajı
doğrudan doğruya seçilmiş meclis
bir meclisi dağıtma
bir meclisi feshetmek Fiil
distribütör takımı
zevkle dinleyen dinleyici topluluğu
seçim meclisi
motor gövde takımı
son montaj ameliyesi
Birinci Meşrutiyet Meclisi Özel Isim, Tarih
I. Meşrutiyet Meclisi Özel Isim, Tarih
Vakıflar Meclisi Özel Isim, Kurum İsimleri
toplanma özgürlüğü
barışçıl toplantı özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
genel kurul
sandık genel kurulu İsim
(ABD'nin bazı eyaletlerinde) yasama organı, teşriî meclis. İsim
(Birleşmiş Milletlerde) Genel Kurul. İsim
regülatör tertibatı İsim, Ulaşım
büyük millet meclisi
(İngiliz sömürgelerinde ve İngiliz milletler topluluğu ülkelerinde) millet meclisi. İsim
açık ve kapalı yer toplantısı İsim, Hak ve Özgürlükler
toplantı yapmak Fiil
parselleri birleştirme
Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
teşrii meclis
yasama meclisi
donanımın büyük kısmı
bir oturuma başkanlık etmek Fiil
uç uca birleştirilmiş havadan çekilmiş resim grubu
belediye meclisi
millet meclisi
Kurultay, Millet Meclisi. İsim
açık toplantı
ebeveynler (veliler) toplantısı
parti meclisi
asayişi bozmayan toplantı İsim, Hukuk
barışçıl toplantı İsim, Hak ve Özgürlükler
daimi meclis
daimi kurul
montaj yeri
genel kurul toplantısı
genel kurul
siyasal konuşma dinleyicileri İsim
halk toplantısı
(US) hareketli band montajı
üretim bandı montajı
(Br) gösteri için sokakta toplanma
bölgesel teşrii kurul
bölgesel yasama kurulu
bir meclisi yeniden toplantıya çağırmak Fiil
toplanma hakkı
toplantı yapma hakkı
barışçıl toplanma hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
(Br) gürültülü toplantı
II. Meşrutiyet Meclisi Özel Isim, Tarih
gizli toplantı
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devlet meclisi
ara montajı
kısmi montaj
Türkiye Ihracatçilar Meclisi (TIM) İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
yasak toplantı
kanuna aykırı toplantı
(üretim) deneme montajı
kadın meclisi İsim
montaj anlaşması
toplantı ve gösteri yürüyüşü İsim, Hak ve Özgürlükler
askeri içtima yeri
askeri toplanma bölgesi
montaj kapasitesi
montaj masrafları İsim
bağlama taşıyıcısı
çatma taşıyıcısı
montaj fabrikası maliyet sistemi
montaj masrafları İsim
montaj giderleri İsim
bir gün içinde çekilen filmin seçilen sahnelerinin birbirini izleyen düzenli bir biçimde montajının yapılması
Meclis kararı Özel Isim
montaj kısmı
seçim bölgesi: ABD' de her eyaletin bölündüğü ve her biri bir milletvekili seçen bölgelerden herbiri. İsim
çatma resmi
genel resim
montaj resmi
montaj hatası İsim
montaj sanayii İsim
çevirici dili Bilgi Teknolojileri
üretim hattı İsim, Sanayi ve Zanaatler
montaj hattı
seri üretim hattı İsim, Tekstil Sanayii
montaj hattı ustabaşısı
montaj hattı faaliyeti
montaj hattı
montaj fabrikası İsim
montaj hattı üretimi
montaj mahalli
montaj programı
montaj atölyesi
montaj hattı tekniği
montaj hattı işi
montaj hattı işçisi
çevirme çizelgesi
montaj markası İsim
meclis üyesi İsim
meclis üyeliği İsim
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyi Meclisi
Cumhuriyet Meclisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Batı Avrupa Birliği Meclisi İsim
askeri birliklerin içtimaı
silah fabrikası İsim
montaj fabrikası İsim
montaj platformu
yangın gibi durumlarda insanların toplanabileceği yer
çevirme programı
halkın toplanması ve eğlenmesi için birkaç salondan oluşan bina
çevirme dizgesi
meclis başkanlığı
birleşme birleşim denemesi
birleşme denemesi
oto montaj fabrikası İsim
otomobil montaj firması
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
montaj hattı taşıyıcısı
konvoy toplanma limanı
toplantı ve gösteri hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
toplantı ve gösteri hürriyeti İsim, Hak ve Özgürlükler
ilk toplanma bölgesi
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
bir montaj fabrikası kurmak Fiil
montaj fabrikası kurmak Fiil
montaj hattını yavaşlatmak Fiil
montaj hattında çalışma
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3314 (XXIX) Sayılı Kararı İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuk Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
TBMM Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Yargıtay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Isim, Kurum İsimleri
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Özel Isim, Hukuk
TGYK Özel Isim, Hukuk
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Özel Isim, Hukuk
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İsim, Avrupa Birliği
AKPM Özel Isim, Kurum İsimleri
Akdeniz Parlamenter Asamblesi İsim, Kurum İsimleri
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi İsim, Kurum İsimleri
türkiye büyük millet meclisi
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi İsim, Kurum İsimleri
Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Türk Grubu İsim, Kurum İsimleri
Nato Parlamenter Asamblesi Türk Grubu İsim, Kurum İsimleri
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu İsim, Kurum İsimleri
Dünya Sağlık Asamblesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsim