assess a business profit at a higher rate

  1. Fiil kârı beyan edilenden daha yüksek oranda takdir etmek