assess separately

  1. Fiil mal ayrılığı olan eşlerin varlıklarının vergi matrahını ayrı ayrı hesap etmek