assets value

  1. işletmenin defter değeri (bir şirketin bütün aktiflerinin defter değerlerinin toplanması sonucu elde edilen toplam değer
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) Muhasebe
aktiflerin toplam değerinin hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değer
aktiflerin gerçek değerini temsil etmek Fiil
sabit varlıkların değeri
bir şirketin toplam aktiflerinin değeri İsim