1. gösterişçi, çalımlı, fodul, mütekebbir, âmirane tavırlar takınan.
  2. zan, kıyas, farz, tahmin.
  3. faraza.
    assuming that: farzedelim ki.