at (one's) pleasure

  1. (bir kimsenin) isteğine/arzusuna göre, istediği kadar/zaman, keyfince, keyfine göre.