attorney in fact

  1. İsim, Hukuk hukuki olmayan işlerde vekil
  2. İsim, Hukuk ticari işlerde başkası hesabına hareket eden kimse
  3. ticari işlerde başkan hesabına hareket eden temsilci
  4. ticari işlerde başkan hesabına hareket eden vekil
  5. özel bir dava vekili olup
  6. müvekkili tarafından belli bir amaçla tutulabileceği gibi
  7. hukuki nitelikte olmayan bir muamele için de tutulabilir
  8. vekil
  9. hukuki işlemde başkası namına hareket eden kimse
yetkili vekil: mahkeme dışında bir kimseye vekâlet etmeye yetkili kimse. İsim