attribute the fault to sb

  1. Fiil hatayı birine atfetmek
  2. Fiil hatayı birine yüklemek
  3. Fiil kusuru birine yüklemek