autoimmune disease

  1. İsim, Tıp otoimün hastalık
  2. İsim, Tıp özbağışıklık hastalığı