available assets

  1. kullanılabilir aktif
  2. İsim eldeki varlıklar
  3. aktifin serbest bölümü
  4. kasa mevcudu da dahil
  5. İsim kullanılabilecek serbest değerler