available credit

  1. bir kredi kartı hesabı sahibine tanınan kredi limiti ile şimdiki bakiyesi arasındaki fark
krediyi emre amade kılmak Fiil