available funds

el altında parası olmamak Fiil
gerekli parayı tedarik etmek Fiil