avoid a contract

  1. Fiil bir sözleşmeyi inkâr etmek
  2. Fiil mukaveleye itiraz etmek
  3. Fiil sözleşmeye yanaşmamak