avoid taxes

vergiden kaçınmak için taşınmak Fiil
vergi ödemekten kaçmak Fiil