başsağlığı

  1. sympathy
  2. condolence
expression of sympathy
to condole Fiil
condolence card
letter of condolence
to offer someone one's condolence Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yakını ölen bir kimseye, “Başın sağ ... paylaşıldığını ifâde etme, tâziye