1. Fiil bankacılık hizmeti almak
  2. Fiil para yatırmak
  3. Fiil bankacılık işlemleri yapmak
bankada yatmak Fiil
bankada
banka da
sayfa arkası İsim
bankadaki cari hesap bakiyesi
banka mevduat bakiyesi
banka kredisi almak Fiil
bankaya borçlu olmak Fiil
bankadaki altın
bankada çek tahsil etmek Fiil
müşterinin bankadaki durumu
müşterinin banka muvacehesindeki durumu
müşterilerin bankadaki durumu
bankaya para yatırmak Fiil
bankada bloke bakiye
bankaların kredi miktarını yükseltmek Fiil
banka da para tutmak Fiil
parasını bankada saklamak Fiil
bankada para tutmak Fiil
parasını bankada tutmak Fiil
bankadaki hesabını açık tutmak Fiil
(para) bankada yatmak Fiil
(para) bankada olmak Fiil
kullanılmadan bankada yatmak Fiil
bir bankadan kredi almak Fiil
bankadaki meblağ
banka kredisi almak Fiil
banka sabah dokuzda açılmak lıyor
bankadaki hesaptan fazlasının çekilmiş olması
banka daki hesaptan fazlasının çekilmesi durumu