base base stock method

  1. temel stok değerleme yöntemi (elde bulundurulması gereken asgari stokun en düşük birim maliyetiyle mevcut
    stok miktarı ve asgari stok miktarı arasında
temel stok değerlendirme yöntemi