basic information and communication technology skills

  1. İsim, Eğitim temel bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP)