be at the end of one's tether

  1. Fiil çaresizlikten kıvranmak
  2. Fiil sabrı tükenmek
  3. Fiil canına tak demek
  4. Fiil kuvvet veya sabrının son haddinde olmak
gücünün/takatinin/tahammülünün/sabrının vb. sonunda (olmak).