be beyond criticism

  1. Fiil eleştirilecek yanı olmamak
  2. Fiil eleştirilmek lecek yanı olmamak