be generous with other people's property

  1. Fiil başkasının malını harcarken cömert olmak
  2. Fiil başkasının malıni harcarken cömert olmak