be of great value

biri için büyük değeri olmak Fiil