be scrupulous to a fault

  1. Fiil kusur ve hatalara karşı aşırı titiz davranmak