be under pressure

yoksulluğun baskısı altında olmak Fiil
satış baskısı altında olmak Fiil